جهت دریافت نمایندگی محصولات شرکت پلیمر توس پس از دریافت و تکمیل فرم زیر آن را به شماره ۰۵۱۳۷۲۹۳۷۰۲ فکس و یا به شماره تلگرام ۰۹۱۵۳۳۸۳۵۵۸ ارسال نمایید.

فرم انتخاب نماینده

با تشکر از حسن انتخاب شما