آرشیو اخبار

مطالعه بیشتر

در چندین جلسه کمیسیون تدوین استاندارد ۱۴۰۱ که با حضور کارشناسان شرکت های تولید کننده لوله و اتصالات PVC ایران و نمایندگان اداره استاندارد در دیماه ۱۳۹۴ برگزار شد، ویرایش جدید استانداردهای ۹۱۱۸ و ۹۱۱۹ دو استاندارد مهم لوله و اتصالات PVC به تصویب رسید. این استانداردها از سال ۹۵ بروزرسانی می شود. در این جلسات نماینده شرکت پلیمر توس مهندس سید محمدرضا شمس مدیریت کنترل کیفیت شرکت پلیمرتوس shamsنیز حضور مستمر داشتند.

مطالعه بیشتر